-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WEDŁUG RODZAJÓW SPRAW 

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA 
data publikacji: 05-10-2012 | 08:51
data ostatniej modyfikacji: 27-06-2017 | 13:18
Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy   więcej »»»

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Zaświadczenie potwierdzające brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie

Zaświadczenie potwierdzające brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie   więcej »»»

Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz

Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz   więcej »»»

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   więcej »»»

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów   więcej »»»

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie   więcej »»»

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest   więcej »»»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko   więcej »»»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko    więcej »»»

Liczba odwiedzin: 297552
 
Realizacja: Ideo