-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OPINIA ORGANÓW 

data publikacji: 10-12-2009 | 15:21
data ostatniej modyfikacji: 01-10-2019 | 13:25
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 r.

Uchwała Nr VII/42/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 10 LUTEGO 2015 r.

Uchwała Nr VII/52/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagórz, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 07 GRUDNIA 2015 r.

Uchwała Nr VII/27/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagórz na lata 2016-2023.    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 07 GRUDNIA 2015 r.

Uchwała Nr VII/27/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zagórz ma rok 2016   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 02 GRUDNIA 2015 r.

Uchwała Nr VII/37/2015 z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł przez Gminę Zagórz   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2015 r.

Uchwała Nr VII/82/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 1 półrocze 2015 r.   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2015 r.

Uchwała nr VII/41/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała nr VII/61/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie : opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagórz, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr VII/47/2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagórz na lata 2015-2021   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr VII/47/2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zagórz na rok 2015   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Nr VII/95/2014   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie

z dnia 2 stycznia 2014 r., 7 stycznia 2014r., 12 lutego 2014 r.   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr VII/71/2012   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr VII/70/2012   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 14 marca 2011 r.

Uchwała Nr VII/50/2011   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 14 marca 2011 r.

Uchwała Nr VII/49/2011   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr VII/48/2010/2011   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr VII/47/2010/2011   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr VII/40/2010/2011   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr VII/69/2009   więcej »»»

«««  1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 296403
 
Realizacja: Ideo