-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OPINIA ORGANÓW 

data publikacji: 10-12-2009 | 15:21
data ostatniej modyfikacji: 01-10-2019 | 13:25
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2019 r.

Uchwała nr 7/90/2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 13 MAJA 2019 r.

Uchwała Nr 7/24/2019 z dnia 13 maja 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 r.

Uchwała Nr 7/44/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Zagórz na 2019 rok   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 r.

Uchwała Nr 7/43/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w sprawie: opinii o prawidłowościach planowanej kwoty długu Gminy Zagórz, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 r.

Uchwała Nr 7/39/2018 z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagórz na lata 2019-2027    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 r.

Uchwała Nr 7/39/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zagórz na rok 2019    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 r.

Uchwała Nr 7/25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Zagórz na 2019 rok    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 4PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Uchwała nr 7/93/2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 04 MAJA 2018 r.

Uchwała Nr 7/34/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r.   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 08 LUTEGO 2018 r.

Uchwała Nr VII/57/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagórz, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 13 GRUDNIA 2017 r.

Uchwała Nr VII/45/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zagórz na rok 2018   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 r.

Uchwała Nr VII/44/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagórz na lata 2018-2025   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 13 GRUDNIA 2017 r.

Uchwała Nr VII/102/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Zagórz na 2018 rok   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2017 r.

Uchwała Nr VII/84/2017 z dnia 21 WRZEŚNIA 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 25 MAJA 2017 r.

Uchwała Nr VII/16/2017 z dnia 25 MAJA 2017 r. w sprawie zaopiniowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zagórzu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Zagórzu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 r.

Uchwała Nr VII/23/2017 z dnia 21 KWIETNIA 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.    więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2017 r.

Uchwała Nr VII/35/2017 z dnia 25 STYCZNIA 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zagórz, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 07 GRUDNIA 2016 r.

Uchwała Nr VII/29/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zagórz na rok 2017   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 07 GRUDNIA 2016 r.

Uchwała Nr VII/29/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagórz na lata 2017-2025   więcej »»»

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2016 r.

Uchwała Nr VII/71/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.   więcej »»»

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 297552
 
Realizacja: Ideo