-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Gminne Jednostki Organizacyjne  

data publikacji: 15-01-2009 | 08:50
data ostatniej modyfikacji: 20-01-2009 | 10:09

Gminne Jednostki Organizacyjne


Na podstwawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591), w celu wykonywania swych zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne , a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Liczba odwiedzin: 310475
 
Realizacja: Ideo