-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu 

Gminne Jednostki Organizacyjne / Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu  
data publikacji: 20-01-2009 | 10:03
data ostatniej modyfikacji: 20-01-2009 | 13:44
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Status prawny

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu z siedzibą w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego 37, zwana w dalszym ciągu MGBP lub Biblioteką jest instytucją kultury Miasta i Gminy Zagórz, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Zagórz pod pozycją nr 3.

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy:
 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późń. zm.),
 • ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
 • statutu MGBP,
 • regulaminu organizacyjnego.

Organizacja Biblioteki

W skład MGBP w Zagórzu wchodzą :
 • Czytelnia,
 • Wypożyczalnia dla dorosłych,
 • Wypożyczalnia dla dzieci,
 • Filia Biblioteczna w Czaszynie,
 • Filia Biblioteczna w Łukowem,
 • Filia Biblioteczna w Mokrem,
 • Filia Biblioteczna w Porażu,
 • Filia Biblioteczna w Tarnawie Górnej,
 • Filia Biblioteczna w Zahutyniu.


Liczba odwiedzin: 296403
 
Realizacja: Ideo