-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu 

Gminne Jednostki Organizacyjne / Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu  
data publikacji: 20-01-2009 | 10:03
data ostatniej modyfikacji: 20-01-2009 | 13:16
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

Status prawny

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego 37, zwany w dalszym ciągu MGOKiS jest instytucją kultury Miasta i Gminy Zagórz, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Zagórz pod pozycją nr 3.

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy:
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późń. zm.),
 • ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
 • statutu MGOKiS,
 • regulaminu organizacyjnego.

Organizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

W skład MGOKiS w Zagórzu wchodzą :
 • Kino "Sokół",
 • Społeczne Ognisko Muzyczne,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji "ZAKUCIE"
 • Świetlica Miejska w Zagórzu - Dolinie,
 • Świetlica Miejska w Zagórzu - Wielopolu,
 • Świetlica Miejska w Zagórzu - Zasławiu,
 • Świetlica Wiejska w Czaszynie,
 • Świetlica Wiejska w Mokrem,
 • Świetlica Wiejska w Porażu,
 • Świetlica Wiejska w Tarnawie Dolnej,
 • Świetlica Wiejska w Tarnawie Górnej,
 • Świetlica Wiejska w Zahutyniu,


Opracował: Dyrektor MGOKiS
Edward Mąka

Liczba odwiedzin: 296403
 
Realizacja: Ideo