-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Mienie komunalne gminy 

data publikacji: 14-01-2009 | 09:36
data ostatniej modyfikacji: 15-05-2012 | 13:42

 

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Zagórz:

 

 

LP.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

POWIERZCHNIA w ha

 

1.

Miasto Zagórz

358

2.

Gmina Zagórz

1148

RAZEM

               1506

 

W tym :

 

1.

Grunty stanowiące dobro Miasta Zagórza

199

2.

Grunty mienia wiejskiego

778

3.

Grunty w użytkowaniu wieczystym

8

4.

Grunty oddane w dzierżawę

26

5.

Grunty przeznaczone pod składowisko odpadów, boiska sportowe, świetlice, remizy, szkoły

119

6.

Drogi

213

7.

Pozostałe tereny zielone, pod zabudową, mienie użyteczności publicznej, wolne działki budowlane

142

Liczba odwiedzin: 310474
 
Realizacja: Ideo