-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Publicznie dostępny wykaz danych 

data publikacji: 14-01-2009 | 08:15
data ostatniej modyfikacji: 31-05-2019 | 11:43

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającejłącznie 500 zł w roku podatkowym 2018.pdf

Wykaz osob fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej ktorym udzielono pomocy publicznej w roku podatkowym 2018.pdf

Wykaz osob fizycznych i prawnych ktorym w roku podatkowym 2018 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybolowstwie innej niz de minimis.pdf

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz osob fizycznych i prawnych ktorym w roku podatkowym 2017 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybolowstwie innej niz de minimis.pdf

Wykaz osob fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej ktorym udzielono pomocy publicznej w roku podatkowym 2017.pdf

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającejłącznie 500 zł w roku podatkowym 2017.pdf

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w roku podatkowym 2016 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż de minimis

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku podatkowym 2016

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku podatkowym 2016

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku podatkowym 2015

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku podatkowym 2015

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w roku podatkowym 2015 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż de minimis

 

Liczba odwiedzin: 297552
 
Realizacja: Ideo