-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Leśnictwo 

Moja sprawa 
data publikacji: 19-11-2013 | 22:01
data ostatniej modyfikacji: 19-11-2013 | 22:02

Nadzór nad gospodarką leśną

Od dnia 01 stycznia 2013 r. nadzór nad gospodarką leśną w lasach własności osób prywatnych, spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów prowadzony jest przez służby Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Cechowanie drewna oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskanego drewna odbywa się  przez pracowników Starostwa. Informacje o zasadach prowadzenia nadzoru oraz druki wniosku o cechowanie drewna można uzyskać :
· na stronie internetowej www.powiat-sanok.pl w zakładce „Nadzór nad gospodarką leśną”
· w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26, tel. 13 46 57 630

Uwaga: 
· na pozyskanie oraz ocechowanie drewna niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli działki.
· drewno ocechowane będzie tylko w miejscu jego pozyskania w obrębie działki, z której zostało pozyskane.
· pracownik Starostwa cechujący drewno ma obowiązek odmówić ocechowania drewna znajdującego się poza działką, z której zostało pozyskane, oraz drewna na którego wycięcie nie wyrazili zgody wszyscy właściciele działki.

Druki wniosku o ocechowanie drewna i oświadczenia o własności lasu można pobrać :
· w siedzibie Starostwa: Sanok ul. Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta,
· w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu: Zagórz ul. 3 Maja 2, pok. 39, 36.

Wnioski o ocechowanie drewna można składać :
· w siedzibie Starostwa : Sanok ul. Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta,
· Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Sanok ul. Kościuszki 36 pok. 26,
· w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu: Zagórz ul. 3 Maja 2, pok. 39, 36.

Liczba odwiedzin:
 
Realizacja: Ideo