-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

Moja sprawa / Podatki  

UCHWAŁA NR XIX/136/2011

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gmny Zagórz

Zaświadczenie o stanie majątkowym oraz o dochodzie z gospodarstwa

- rolnego

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

- lub stwiedzające stan zaległości

Zaświadczenie o spłacie ciężaru realnego

Zaświadczenie o opłacaniu składki na F.U.S.R.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Liczba odwiedzin:
 
Realizacja: Ideo