-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ochrona środowiska 

Moja sprawa / Ochrona środowiska  
data publikacji: 13-01-2009 | 13:45
data ostatniej modyfikacji: 27-01-2014 | 09:50
Decyzja o warunkach zabudowy

   więcej »»»

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   więcej »»»

Zaświadczenie potwierdzające brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie

   więcej »»»

Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz

   więcej »»»

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   więcej »»»

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

   więcej »»»

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

   więcej »»»

Informacja o wyrobach zawierających azbest

   więcej »»»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

   więcej »»»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać

na środowisko    więcej »»»

Liczba odwiedzin:
 
Realizacja: Ideo