-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Działalność gospodarcza 

Moja sprawa / Działalność gospodarcza  
data publikacji: 13-01-2009 | 13:41
data ostatniej modyfikacji: 31-08-2012 | 13:23

Informacja dla przedsiębiorców 31.08.2012 r.(pdf)

UWAGA Przedsiębiorcy  - Konieczna aktualizacja danych przedsiębiorców wpisanych do gminnej  ewidencji działalności gospodarczej

UWAGA_konieczna_aktaulizacja_danych.pdf (79.79 Kb)

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.


  Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą będzie ewidencjonowany w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG. Organem ewidencyjnym będzie dla niego Minister ds. Gospodarki. Działalność będzie można zarejestrować w dowolnym urzędzie gminy oraz poprzez Internet.
( szczegółowe informacje na stronie
www.ceidg.gov.pl)


Do czasu przeniesienia wszystkich wpisów figurujących w gminnej ewidencji działalności gospodarczej do CEIDG ( ostatecznie do dnia 31.12.2011 r. ) gminy będą przyjmowały zgłoszenia zmian/ zgłoszenia aktualizacyjne dotyczące zarejestrowanych
u siebie przedsiębiorców. Organem ewidencyjnym dla tych przedsiębiorców nadal będzie właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta. Z chwilą przeniesienia wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego przejmie Minister Gospodarki.

Dalsze zmiany we wpisach przeniesionych do CEIDG będą dokonywane zgodnie
z zasadami zawartymi w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. art. 26 - 30 )


Podstawa prawna: art. 66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97).

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. ( art. 29)


Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007.
 

Instrukcja wypełniania, formularze CEIDG-1 i załączniki do pobrania:

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Formularz CEIDG-1 bez załączników

Załącznik CEIDG-MW

Załącznik CEIDG-RD

Załącznik CEIDG-RB

Załącznik CEIDG-SC

Załącznik CEIDG-PN

Załącznik CEIDG-POPR

 

Wniosek CEIDG-1 w formie elektronicznej wypełnisz tutaj.


Więcej informacji nt. procedur i składania wniosków do CEIDG znajduje się na stronie www.ceidg.gov.pl

Liczba odwiedzin:
 
Realizacja: Ideo