-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ewidencja ludności 

Moja sprawa / Ewidencja ludności  

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO ORAZ Z POBYTU CZASOWEGO

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Liczba odwiedzin: 296403
 
Realizacja: Ideo