-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USC 

Moja sprawa 

Ślub cywilny

Ślub konkordatowy

Wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

Sporządzanie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu zgonu

Uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

-

Zmiana imienia lub nazwiska

Liczba odwiedzin:
 
Realizacja: Ideo