-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających 

Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających  
data publikacji: 26-01-2009 | 14:01
data ostatniej modyfikacji: 28-04-2013 | 18:46

 

Referat Architektury i Ochrony Środowiska

Lp.

21
Nazwa rejestru Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Referat/osoba odpowiedzialna Referat Architektury i Ochrony Środowiska
Małgorzata Ząbkiewicz
tel. (013) 46 22062 wew. 66
Sposób udostępniania danych z rejestru ustnie - gdy nie jest konieczne wyszukanie informacji
na wniosek - gdy udostępnianie dotyczy dokumentów, o których informacje znajdują się w Publicznie dostępnym Wykazie Danych lub gdy udostępnianie dotyczy informacji, które należy wyszukać,
wyłączone z jawności są dane, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )
Liczba odwiedzin: 297390
 
Realizacja: Ideo