-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

Rejestry / Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  
data publikacji: 26-01-2009 | 13:53
data ostatniej modyfikacji: 19-10-2013 | 14:00

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Lp. 3.
Nazwa rejestru Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Referat/osoba odpowiedzialna Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

tel. 013 46 22062 wew. 56
Sposób udostępniania danych z rejestru - do wglądu w miejscu prowadzenia rejestru lub na wniosek zainteresowanego

Na podstawie § 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r., w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów, karty ewidencyjne mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji
Liczba odwiedzin: 297028
 
Realizacja: Ideo