-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ewidencja działalności gospodarczej 

Rejestry / Ewidencja działalności gospodarczej  
data publikacji: 26-01-2009 | 13:52
data ostatniej modyfikacji: 19-10-2013 | 14:00

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Lp. 1.
Nazwa rejestru Ewidencja działalności gospodarczej
Referat/osoba odpowiedzialna Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

tel. 013 46 22062 wew. 34
Sposób udostępniania danych z rejestru - na wniosek zainteresowanego lub do wglądu w miejscu prowadzenia rejestru.

Na podstawie art.7a ust 2 ustawy z dnia19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).
Liczba odwiedzin: 297029
 
Realizacja: Ideo